หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
   
เอกสารแนบ : 
29-03-2019-YEK7KJhFri91629.pdf  
   
วันที่ : 
29/03/2562  เวลา : 09:16:29 am
ผู้ประกาศ :  
นายณัฐกฤษ ยาใจ