ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ
หัวข้อ :  
คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ
รายละเอียด :  

วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 2 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายการที่ 1 ได้รับรางระดับดีมาก จากผลงานเครื่องวัดปริมาณคาร์บอนและแอลกอฮอล์ภายในรถยนต์ พร้อมโล่และเกียรติบัตรเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท รายการที่ 2 รางวัลขวัญใจกรรมการ จากผลงานเครื่องแกะเนื้อมะขามสุก ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท โดยนายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผนและเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
7/07/2560  เวลา : 02:41:37 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
847 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-RdQX5tmFri24452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-Vx6AxpmFri24452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-it6WS7zFri24452.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-zBsxQL7Fri24453.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-v5hx14yFri24453.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-8q5a2dwFri24453.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-jXQmXX3Fri24453.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-5aT30DdFri24454.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-tb1yjNNFri24454.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-ZZFrRdrFri24454.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-pmCtz5eFri24517.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-qkdRPvkFri24518.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-juAXe3oFri24518.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-ElKvNC2Fri24518.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-nGgEZ8iFri24519.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-F8MNOHdFri24519.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-mbFHHvJFri24519.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-mx0z98qFri24519.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-4rvcqliFri24520.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-py1VCFcFri24520.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-wK8NP6gFri24556.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-OQyo5jHFri24556.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-kaCFQJxFri24556.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-BWmKcGGFri24556.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-BAAcTdTFri24557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-kiS1VPQFri24557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-K26CBqhFri24557.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-3Rmx3FmFri24558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-sS953WDFri24558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-UKNr3FKFri24558.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-m4Wru6cFri24626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-kAs6YKAFri24626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-iKhq195Fri24626.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-vT28TBBFri24627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-yLid0oJFri24627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-APGcIyEFri24627.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-9jD9WQ3Fri24627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-C16JIscFri24628.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-58eTTcWFri24628.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-FUIlD4iFri24628.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-DPvd4vNFri24655.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-WmG7cq9Fri24655.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-II4OZjIFri24655.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-kRp9lvDFri24656.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-WHhzHexFri24656.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-ShCcSrRFri24656.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-KP9vQ6bFri24656.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-n6ntj8yFri24657.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-kGXS0DYFri24657.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-7FNBu3BFri24657.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-BcGmBrIFri24710.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-oIkyYHaFri24710.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-DJchAJeFri24711.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-07-2017-syK0xaIFri24711.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.87.61.215

ขณะนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
46
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
32
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1256
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6211
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158430
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater