ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
หัวข้อ :  
โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
รายละเอียด :  
ทางงานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การแลกของขวัญ การแสดงต่างๆ และได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นางสภาพร บุญถนอม นายอำเภอสารภี มาร่วมในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
28/12/2560  เวลา : 02:45:43 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
528 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-3qUTQ8NThu24714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-fHht0wGThu24714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-tiR2BSIThu24714.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-c6TwbgxThu24714.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-L8wwPGnThu24715.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-yP2pycjThu24715.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-DZ0qobyThu24715.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-HXssmXwThu24715.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-1GWJf4aThu24715.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-a8DHrUmThu24716.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-wi8tLknThu24744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-jitGgBvThu24744.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-0tVTiJXThu24744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-51bY2mLThu24744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-u1T9lHhThu24744.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Zh0ZzHnThu24744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Jgu9havThu24745.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-O3bdW4fThu24745.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-4B7cjiGThu24745.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-WLL86QtThu24745.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Zo990C8Thu24812.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-t63goYVThu24813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-wKMOajQThu24813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-rQCtaO9Thu24813.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-fMCDtjLThu24813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-NEHJP5UThu24813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-EoVkZwQThu24814.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-DI8y6jjThu24814.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-CHX2vHNThu24814.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-DfmpHIAThu24814.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-mgMM6PyThu24842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-kBcuR8iThu24842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-tcpi8RwThu24842.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-EyBR6rCThu24843.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-con6KAFThu24843.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-0oShrnwThu24843.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-kE3ZhVZThu24843.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-byEgjzHThu24843.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-7dN047zThu24844.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-bql8nuoThu24844.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Ealu9vFThu24913.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-ya1TdcOThu24913.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-f4fcAmYThu24913.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-FxUm9NzThu24914.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-RPMBTAnThu24914.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-yeQCxzIThu24914.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-DJex4WCThu24914.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-6k9LFI6Thu24914.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-bc2KBzBThu24915.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-OoNnwovThu24915.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-ahqIdA0Thu24958.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-nlQxOmmThu24958.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-wkLxhIzThu24958.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-YonGJpcThu24958.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-ujkdLW4Thu24959.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-83T8MrRThu24959.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-zqrQjWcThu24959.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-AvI5OlXThu24959.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-nghwrvyThu24959.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-5lVf8dbThu25000.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-MuMm6GRThu25016.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-gHDfvjPThu25017.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-v1idl3YThu25017.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-KhpSgB5Thu25017.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.87.61.215

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
46
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
32
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1256
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6211
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158430
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater